Formulari d’inscripció

1Tria una data per començar el curs.

2Informació Personal

4Protecció de dades i privacitat

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que les seves dades de caràcter personal, que voluntàriament ens facilita, seran objecte de tractament sota la responsabilitat de GENERACIÓN CODE SLU., amb domicili al C/ Costa Brava, 22 i CIF: B87615639, i EWOLUCION APPS & LEARN SL, amb domicili al C/ Alcalá, 690 i CIF: B86749488, que s’encarregaran del tractament de les seves dades de caràcter personal i tindran les mateixes obligacions, amb la finalitat d’inscriure’l en els cursos de formació. En tot cas, ambdues entitats, garanteixen l’adopció de les mesures legals i de seguretat adequades per mantenir les dades facilitades de forma confidencial per tota la durada els programes formatius.

L’informem que vostè pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat. En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a GENERACION CODE SLU: dpd@generacioncode.com, o al correu electrònic d'EWOLUCION APPS & LEARN SL: administracion@ewolucion.com. Caldrà identificar-se com a usuari del programa formatiu corresponent, aportant fotocòpia del DNI o document equivalent i concretant la sol·licitud.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el meu dret a la protecció de dades personals, podré interposar una reclamació davant l’Organisme competent en matèria de Protecció de Dades (en el cas d’Espanya, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

¿Autoritza que la seva adreça de correu electrònic sigui utilitzada per enviar-li comunicacions comercials futures que informin sobre productes, activitats, esdeveniments o serveis oferts en el marc del desenvolupament de les activitats que realitzen GENERACION CODE i EWOLUCION APPS & LEARN, amb la garantia que no es faran servir per a altres finalitats que les proposades??
Autoritza Ewolucion Apps and Learn SL i Generación Code SLU a publicitar i difondre el projecte final pràctic com a part del seu procés de formació i específicament el seu ús perquè pugui servir de model a altres alumnes que en el futur creïn nous projectes?
He llegit i accepto les condicions del curs de formació.